Netscaler Responder Policy Genel Kullanım

Responder ; bizim belirlediğimiz kriterlere sahip isteklerin sunucuya ulaşmadan Netscaler üzerinde aksiyon alınması için kullanılan bir modüldür.

Responder Kullanımı:

Netscaler üzerinde Responder Policy ile 4 farklı aksiyon alınabilir.   Bunlar;

  1. Reset : Netscaler istek yapan client a reset paketi gönderir ve erişimi engeller.
  2. Drop : Netscaler gelen istekleri droplar ve kullanıcıya herhangi bir dönüş yapmadan erişimi engeller.
  3. Redirect : Netscaler gelen istekleri bizim belirlerdiğimiz bir adrese yönlendirir.
  4. Respond with : Netscalerdan kullanıcıya bir uyarı sayfası göndermek için kullanılır.
RESPONDER KULLANIMI

Şekil-1 – Responder Modülü AppExpert Altında Yer Alır

RESPONDER POLICY KULLANIMI

Responder ile doğru bir expression oluşturmak için elimizdeki web adresinin kısımlarını iyi bilmemiz gerekmektedir. Aşağıda örnek bir web adresinin hangi kısımlarının Netscaler üzerinde hangi expression kriterine denk geldiği gösterilmektedir.

2

Şekil 2 – Web Adresinin Netscaler Expressionlarındaki Karşılıkları

Responder Policy ile DROP veya RESET aksiyonu alınmak isteniyorsa Responder için Action oluşturmaya gerek yoktur. Policies kısmında Action kısmında RESET ya da DROP seçeneğini seçtikten sonra expression oluşturarak Responder Policy’i tamamlayabiliriz.

Örnek olarak Path kısmı “index.php” ile bağlayan Web adreslerini engelleyen bir Expression yazalım.

3

Şekil 3 – URL Path için Örnek Expression

Yukarıdaki oluşturduğumuz expressionı Done ile oluşturduktan sonra aşağıdaki Policies menüsü karşımıza çıkar. Burada Action kısmından RESET ya da DROP seçeneğini seçtikten sonra Create ile Responder Policy mizi tamamlamış oluyoruz. Oluşturduğumuz bu policyi ilgili virtual serverla ilişkilendirdiğimizde PATH kısmı “/index.php” ile bağlayan URL leri engellemiş oluyoruz.

4

Şekil 4 – Responder Policy Create Etme

REDIRECT VE RESPOND WITH ACTION OLUŞTURMA

Redirect action , expression ile yakaladığımız URL’i istediğimiz herhangi bir web adresine yönlendirmek için kullanılmaktadır. Örneğin action olarak https://google.com adresine yönlendirmek istiyorsak aşağıdaki şekilde Action yazmamız gerekmektedir.

5

Şekil 5 – Redirect Action Oluşturma

Bu actionı yazdıktan sonra Policies kısmında oluşturduğumuz Actionı seçiyoruz ve hangi koşulda yönlendirme yapmak istiyorsak o koşulla ilgili expression yazarak Responder Policy’i tamamlıyoruz. Oluşturduğumuz bu Responder Policy’i ilgili Virtual Serverla ilişkilendirerek tanımlarımızı tamamlıyoruz.

6

Şekil 6 – Action Olarak Redirect Seçilmiş Responder

Respond with action ile kullanıcı ekranına bir uyarı veya bilgilendirme sayfası gönderebiliyoruz.

7

Şekil 7 – Respond With Action

Respond with action oluşturduktan sonraki adımlar Redirect için takip ettiğimiz adımlar ile aynıdır.