Load Balancing

Load balancing: Sunuculara gelen client isteklerinin yükünü sunuculara dağıtma işlemidir. Netscaler, client isteklerinin dağıtımı işlemini yapılarken belirli bir sıra, metod ve kayıt göz önünde bulundurularak yapmaktadır. Virtual Server – (VS): Virtual Server; client isteklerinin geldiği ve kendisine bind edilmiş sunuculara client isteklerini ileten, ne şekilde iletileceğinin kararını veren sanal sunucudur. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, clientlar Daha fazla okuyunLoad Balancing[…]