Advanced Persistent Threats – APT

Advanced Persistent Threats Advanced Persistent Threats (APT) ler bir siber saldırı türü olup genellikle ülkeler arasında vuku bulur ve bilgi sızdırmak veya büyük ölçekli hasarlara sebep olmak amacı ile kullanılırlar. Klasik siber saldırıların aksine tehdit edilen hedef bellidir ve saldırı planlaması çok önceden planlanmış olabilir. Çok sinsice ve sabırlı bir şekilde hedef noktaya ulaşıp planlanmış Daha fazla okuyunAdvanced Persistent Threats – APT[…]