Tap & Networks Aggregator SW

Tap & Networks Aggregator SW Kurum içi network alt yapı yatrımınızın sonrasında çeşitli güvenlik, analiz, monitor, sniffer tarzi uygulamalar kullanmak bir çok problemimizi çözmekte ve ihtiyacımızı karşılamaktadır. Kullandığınız bu networks ve security araçları konumlandırılırken ya inline olarak direk trafik üzerinden geçecek şekilde olmakta ya da out of band denilen mirror/span trafiklerin yönlendirilmesi ile olmaktadır. Bu Daha fazla okuyunTap & Networks Aggregator SW[…]