Citrix Netscaler Load Balance

citrix netscaler load balance

Citrix Netscaler Load Balance, bütünleşik bir web uygulama iletim çözümü olup, L4-7 trafik yönetimi ile uygulama sürekliliğini teminat altına alır. Entegre Web Application Firewall özelliği ile uygulamaların güvenliği artırarak, uygulamaların daha performanslı ve güvenlikli çalışmasını sağlar.

Böylelikle toplam sahip olma maliyetinin (TSOM) azalmasına yardımcı olur, kullanıcı etkileşimini optimize eder ve uygulamaların hep erişilebilir olmasını garanti altına alır.

Web ve veritabanı sunucularının önününe konumlandırılan NetScaler, yüksek hızda yük dengeleme ve içerik anahtarlamayı uygulama hızlandırma, data sıkıştırma, içerik önbellekleme, çok katmanlı web önbellek yönlendirme, SSL hızlandırma, network optimizasyonu, işlem seviyesi uygulama görünürlüğü ve uygulama performans izleme özellikleriyle birleştirir. Her fonksiyon için ayrı bir ürün gerektiren diğer yaklaşımların tersine NetScaler kurulumu ve işletimi kolay yekpare bir donanımdır.

Geniş bir yelpazede sunulan donanımların yanı sıra, NetScaler aynı zamanda sanal bir donanım olarak da alınabilir. Netscaler VPX sanal donanımı ile, Netscaler standart sunucular üzerine veri merkezinde kurulabilir. İster üretim ortamında, ister uygulama iletim teknolijisinin entegre edildiği test ve geliştirme ortamlarında NetScaler VPX ile yük dengeleme, uygulama hızlandırma, uygulama güvenliği ve sunucu yükü azaltma işlerini sanal donanım ile yapılabilir kılar. NetScaler VPX kolaylıkla ve dinamik olarak talep üzerine verimerkezinde veya bulut ortamlarında servise alınabilir.

App Visibility

Citrix Netscaler Load Balance, kullanıcıların uygulama içeriği isteklerini doğru web/veritabanı sunucularına en yüksek performansta ve süreklilik içinde yönlendirir.

L4-7 trafik yönetimi kararları esnek yükdengeleme algoritmalarıyla yapılır ve bu sayede uygulama işyükleri eldeki mevcut web altyapısına doğru bir şekilde dağıtılır.

NetScaler optimum şekilde SQL isteklerini dağıtarak veritabanı istek anahtarlama yeteneği sağlar. Anahtarlama; kullanıcı, veritabanı isimleri ve komut parametreleri gibi SQL sorgu parametreleri bazında yapılabilir.

Persistence sayesinde her kullanıcının web bağlantısı hep aynı sunucuya yönlendirilir ve bu sayede uygulamanın tutarlı davranması teminat altına alınır. NetScaler uygulama ve veritabanı sunucusunun düzgün çalıştığını kontrol eder ve bu sayede istekleri sadece doğru çalışan uygulama ve veritabanı kaynaklarına göndererek maksimum uygulama sürekliliği sağlanır.

Citrix TriScaler Teknolojisi

Scale UP: NetScaler MPX – VPX platformları artan uygulama taleplerini basit bir lisans yükseltmesi ile desteklenmesini sağlar, Örneğin, sadece lisans artımı ile 2Gbit throughputa sahip donanımınız 6Gbit’e çıkabilmektedir.

Scale IN: Netscaler SDX platformu ile tek platformda 40′a kadar appliance sunar.

Scale OUT: Cluster Teknolojisi ile 32′ye kadar donanımların stack yapılabilmesi ve 4Tbps’e kadar throughput sağlamaktadır.

Netscaler Coğrafi Yük Dengeleme – GSLB

Citrix Netscaler Load Balance, Güçlü Coğrafi Sunucu Yük dengeleme (GSLB) özelliği ile veri merkezlerinde tüm dünyaya genişletilir; bu sayede trafiği verimli ve akıllı bir şekilde çoklu veri merkezleri arasında dağıtılarak felaket senaryolarında efektif kurtarma çözümleri sağlanmış olur.

Citrix NetScaler Web Application Firewall

Citrix Netscaler Load Balance, Kendini kanıtlamış saldırı korumalarına ilaveten Application Firewall özelliğiyle PCI-DSS gibi web uygulaması güvenliği standartlarına uyumlulukta yardımcı olur.

Web uygulamalarınının güvenliğini performans veya cevap sürelerine negatif etki yapmadan sağlar. Pozitif ve Negatif güvenlik modellerini destekleyen hibrid çalışma yeteneği sayesinde Application Firewall sıfır günü saldırıları dahil tüm uygulama tehditlerinden korunmanın en iyi yoludur. Binlerce HTTP imzası için efektif bir şekilde tarama yaparak Application Firewall pozitif güvenlik de sağlar ve düzgün uygulama davranışını uygulatır.

Netscaler DDOS Koruma

Citrix Netscaler Load Balance, üzerinde barındırdığı birçok fonksiyonun yanında SYN Flood, TCP Flood, HTTP Flood ve DNS Flood gibi DDoS atak çeşitlerini engelleme konusunda en önde gelen DDoS engelleme cihazıdır. Üçlü el sıkışmayı kendisi yapmak suretiyle SYN Flood ataklarının hiç birini sunuculara iletmeden mükemmel koruma sağlar. En düşük versiyon olan MPX 5500 de 500 bin,MPX 21500 de ise 30 milyon SYN paketi koruma kapasitesi vardır.

HTTP ve SQL Ram Caching

Citrix Netscaler Load Balance, ayrıca kuvvetli web önbellekleme (Integrated Caching) özelliği ile statik ve dinamik içeriğin kullanıcılara anında iletilmesini sağlar ve bu sayede tekrarlayan aynı içeriğin iletilmesi için uygulama tarafındaki maliyeti ve gecikmeyi ortadan kaldırır.

Daha fazla bilgi için: https://www.citrix.com/products/netscaler-adc