Netscaler TCPDump

netscaler tcpdump

Netscalerda, üzerinden geçen trafiği canlı olarak görmek için, freebsd ortamında nstcpdump.sh komutunu çalıştırmanız yeterlidir. nstcpdump.sh birçok tcpdump parametresini kabul etmektedir.

Örnek:

Netscalerdan çıkan snmp trafiğini görmek için

root@ns# nstcpdump.sh -nn port 161

Ayrıca, bazen “tcpdump: bad dump file format” diye hatalar alınıyor ise “nstrace.sh -stop” komutunu çalıştırmanız gerekiyor.

root@ns# nstrace.sh -stop
nstrace: background tracing stopped
kill: 8839: No such process
Changing cfg_trace_state from 1 to 0 …
Done.
root@ns#