PaloAlto Firewall

Palo Alto Firewall Palo Alto Firewall, Kurumların BT yapılarına bütünsel görünürlük, ilkesel denetim ve tüm uygulamaların, kullanıcıların ve kurumsal ağdaki içeriğin merkezileştirilmiş yönetimini sağlayan yeni nesil güvenlik duvarı sağlayan pazar lideridir. Amaca yönelik platformlar, patent bekleyen teknolojileri, tüm özelliklerin sorunsuz entegrasyonu ve yüksek L7 kapasite sağlar. Bunlara ek olarak GlobalProtect, kuruluşların aynı kurumsal uygulamayı, kullanıcıyı Daha fazla okuyunPaloAlto Firewall[…]