14 Ağustos 2016

Web Application Firewall

web-application-firewall

Web Uygulama Güvenlik Duvarı nedir?

Günümüzde hemen hemen internete açık her şirket güvenlik duvarı kullanmaktadır. Kimileri bunu güvenlik amaçlı kimileri de getirdiği ek özellikler için tercih ederler. Klasik güvenlik duvarları ip adresi, port numarası, bağlantı durumu gibi bir paketi OSI katmanında 4. seviyeye kadar inceleyerek karar verirler. Bazı güvenlik duvarları yedinci katmana kadar çıkarak belirli protokoller için inceleme imkânı sunsa da günümüz için bunlar istisna sayılacak kadar azdır.

Yakın gelecekte artık port kavramı yerine uygulama kavramına göre kurallar yazılan güvenlik duvarlarının çıkması kaçınılmaz gözüküyor. Yani 80. porta izin ver yerine http protokolüne izin ver ya da 25. portu yasakla yerine smtp protokolünü yasakla şeklinde kural yazacağımız günler çok uzak değil.

Geleceği bırakıp günümüz gerçeklerine dönecek olursak klasik güvenlik duvarları artık yeterli olmamaktadır. Bunun sebebi eskiden yapılan ataklar genelde network seviyesinde olur, network servislerini hedef alırdı.

Belirli güvenlik anlayışına sahip çoğu şirket gereksiz servisleri firewallar aracılığı ile kapatıyor fakat internete açılan kapıları olan web sunucular zorunlu olarak açık kalıyor. Hal böyle olunca saldırılar da bu portlar ve üzerinde çalışan uygulamalara yöneldi. Web üzerinden sunulan servislerin çeşitliliği ve bu konuda oturmuş bir standart olmaması geliştirilen uygulamaların güvenlik yönünden yeteri olgunluğa erişememesine sebep oluyor.

Web Uygulama Güvenlik duvarı, karmaşıklaşan web trafiği üzerinde detaylı inceleme yaparak anormal trafiği engellemeye yarayan teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası HTTP/HTTPS/SOAP/XML/Web Servisleri üzerinde detaylı paket incelemesi yaparak zararlı istekleri bloklamak için kullanılan bir araç diyebiliriz.

Web Uygulama Güvenlik duvarı sistemlerinin kullanımı bazı güvenlik standartları tarafından da tavsiye edilmekte. Bunların başında duruma göre WAF kullanımını zorunlu tutan PCI Veri Güvenliği standartı geliyor.